הצטרפות דיגיטלית

 

בחירת סוג התוכנית


הנני חבר ב'ערבים' ומבקש להצטרף ל'ערבים בשלמות'הנני מעוניין להצטרף לתכנית 'ערבים' ו'ערבים בשלמות'הנני מעוניין להצטרף לתכנית 'ערבים' בלבד

שם המפנה


במקרה של הפנייה להצטרפות ע"י גורם אחר, יש למלא את פרטי המצרף:
שם:
מספר זהות:
טלפון:

פרטי המשפחה הנרשמת לערבים


הצהרת האב

קראתי את התקנון והנני מסכים לכל סעיפיו ומתאים להצטרף לפרוייקט.

בחמש השנים האחרונות אני בריא, לא הייתי חולה במחלה משמעותית ואני מתפקד באופן רגיל ועצמאיבחמש שנים האחורנות הייתי חולה ב
במקרה זה ישלח טופס נוסף לברור מקיף ויסודי

שם:
ת.ז.
נייד

הצהרת האם

קראתי התקנון, והנני מסכימה לכל סעיפיו ומתאים להצטרף לפרוייקט.

בחמש השנים האחרונות אני בריאה, לא הייתי חולה במחלה משמעותית ואני מתפקדת באופן רגיל ועצמאיבחמש שנים האחרןנות הייתי חולה ב

במקרה זה ישלח טופס נוסף לברור מקיף ויסודי

שם:
ת.ז.
נייד


על הנרשם לדייק במתן פרטיו הרפואיים. אי דיוק בפרטים אלו יהווה – בהתאם להחלטת ועד רבני העמותה – עילה לאיבוד זכויות יתומי החבר בעת פטירתו


כתובת ליצירת קשר

כתובת מלאה ומעודכנת :
עיר :
דואר אלקטרוני:
טלפון בית:


הערות

  • במקרה של אסון ח״ו באחת מהמשפחות שחברות בערבים, ניתן בל״נ סך 5.7 ש"ח חד פעמי עבור כל יתום.
  • çלפני כל גביה ישלח פרוייקט ערבים הודעה קולית או עדכון בדוא"ל עם פרטי הגביה לטלפונים הרשומים מעלה.
  • çפרוייקט ערבים מתחייב בזה לא למשוך בשום צורה שהיא למעלה מ-72 ש"ח לחודש מחשבון הבנק של המצטרפים.

פרטי משלם (יש למלא רק כאשר התשלום מתבצע ע"י אדם אחר ולא האב או האם)


אמצעי תשלום

הוראת קבעכרטיס אשראינציג טלפוני

תאריך גביה מועדף

יש לרשום את היום בחודש בו הנכם מעוניינים שהגביה תתבצע


צרוף קבצים

ההצטרפות ע"י הוראת קבע בנקאית מתאפשרת על ידי שליחת הו"ק בנקאית חתומה או אישור הקמת ההרשאה ע"י הבנק
המעוניינים להצטרף באמצעות הוראת קבע בנקאית, יבחרו אחת משתי האפשרויות:
צריכים לפתוח הרשאה בלתי מוגבלת לקוד מוסד 43749
ולרשום כאן את פרטי הבנקאו ימלאו את הטופס בקישור כאן


ימלאו את הפרטים, יחתמו, ויסרקו אותו

אישור ושליחת נתונים למערכת ערבים